آموزشگاه زبان آنلاین

  • آموزش آنلاین زبان انگلیسی از راه دور
    تنها فاصله شما با بهترین کلاس آمادگی انگلیسی به اندازه یک تماس تلفنی ساده بوده تا در کمترین زمان به اولین کلاس آنلاین انگلیسی بپیوندید.در یک مصاحبه آنلاین شرکت کرده تا سطح زبانتان مشخص شود (بدون این مرحله هرگز در هیچ کلاس زبانی شرکت نکنید)
  • کلاس آنلاین زبان آلمانی از راه دور
    آموزش زبان آلمانی از راه دور متقاضیان تحصیل و اقامت کشور المان نیازمند اخذ مدرک گوته زبان المانی در سطح B1 یا B2 میباشند پیشینه تدریس […]
  • کلاس آیلتس آنلاین
    کلاس آنلاین آیلتس در گاما همانند کلاس های حضوری تضمینی بوده و در زمان مشخص متقاضی را به نمره دلخواه میرساند. دوره های آنلاین آمادگی آیلتس و دوره مجازی آیلتس
ژوئن 28, 2019

آموزش آنلاین زبان انگلیسی از راه دور

تنها فاصله شما با بهترین کلاس آمادگی انگلیسی به اندازه یک تماس تلفنی ساده بوده تا در کمترین زمان به اولین کلاس آنلاین انگلیسی بپیوندید.در یک مصاحبه آنلاین شرکت کرده تا سطح زبانتان مشخص شود (بدون این مرحله هرگز در هیچ کلاس زبانی شرکت نکنید)
ژوئن 28, 2019

کلاس آنلاین زبان آلمانی از راه دور

آموزش زبان آلمانی از راه دور متقاضیان تحصیل و اقامت کشور المان نیازمند اخذ مدرک گوته زبان المانی در سطح B1 یا B2 میباشند پیشینه تدریس […]
ژوئن 27, 2019

کلاس آیلتس آنلاین

کلاس آنلاین آیلتس در گاما همانند کلاس های حضوری تضمینی بوده و در زمان مشخص متقاضی را به نمره دلخواه میرساند. دوره های آنلاین آمادگی آیلتس و دوره مجازی آیلتس